Project

Face2Face is een initiatief en samenwerkingsverband van twee Europese partners (CARE Nederland en Upact) en twee Afrikaanse partners (UWAKI en SONYO). Doel van het project is enerzijds om Nederlandse en Belgische jongeren te interesseren in de millenniumdoelen en mensenrechten, in het bijzonder vrouwenrechten en anderzijds capaciteitsopbouw van jongeren uit DR Congo en Somalië.

Bewustwording in Nederland en Vlaanderen
Door gebruik te maken van de interactiviteit van een storytelling game, als mede van digitale media als video en “face2face” communicatie over en weer, worden vage begrippen als 'milenniumdoelen' en 'vrouwenrechten' op een innovatieve en inspirerende wijze tot leven gebracht en worden jongeren in Nederland en Vlaanderen enthousiast gemaakt om actie te ondernemen en te communiceren met (jonge) mensen in Afrika.

Binnen het project wordt in samenwerking met Nederlandse en Belgische MBO en ROC scholen een lespakket ontwikkeld om de leerlingen (17-20 jaar) van die scholen kennis bij te brengen over de mensen- en vrouwenrechtensituatie in conflictgebieden. Naast een theoretisch en praktisch deel zal het pakket bestaan uit interactieve opdrachten en persoonlijk contact met jongeren in Somalië en de Democratische Republiek Congo. Door deze opdrachten kunnen de jongeren zich beter inleven in de problematiek en worden zij aangemoedigd zich in te zetten voor de verbetering daarvan.

Capaciteitsopbouw in Somalië en DR Congo
Via op maat gemaakte trainingen door experts uit Nederland worden de mogelijkheden en de kennis van de lokale jongerenorganisaties in Somalië en DR Congo (te weten SONYO en UWAKI) vergroot. In gerichte workshops en trainingen wordt hun tijdens de looptijd van het Face2Face-project kennis bijgebracht op het gebied van vrouwenrechten, beleidsbeïnvloeding, digitale media en jongereneducatie. Die kennis kunnen ze op hun beurt weer doorgeven aan andere jongeren die binnen het project actief zijn.

In deze video ziet u een filmpje van een van de workshops die in Somalië zijn uitgevoerd.

Somalië of Somaliland?
Alle filmbeelden op deze website en ook de deelnemers aan het forum komen uit Somaliland - een autonome regio van Somalië - met een eigen regering, wetgeving en politiemacht. Toch wordt Somaliland door geen enkel land erkend als zijnde een onafhankelijk land en is het officieel een onderdeel van Somalië. Daarom spreken we op deze website voornamelijk over Somalië.

Europese Unie
Face2Face wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van de EU, NCDO, PSO en private donoren van CARE.