Face2Face

Welkom op de website van Face2Face! Op deze website kun je de storytelling game over Bilan spelen, een meisje uit Somalië dat voor moeilijke keuzes staat in haar leven. Jij kunt haar daarbij helpen! Links op deze pagina kun je inloggen of registreren. In je account vind je ook het videoforum, waarin je vragen kunt stellen aan jongeren uit Somalië en DR Congo, hun antwoordvideo’s kunt bekijken en natuurlijk ook al hun vragen kunt beantwoorden.

Doelstelling
Doel van het project is om de interesse van het Nederlands en Belgisch publiek (voornamelijk scholieren) in de millenniumdoelen en mensenrechten – in het bijzonder vrouwenrechten – op een innovatieve wijze te bevorderen, gebruik makend van digitale media en “face2face” communicatie over en weer. Daarnaast richt het project zich ook op capaciteitsopbouw van jongeren in DR Congo en Somalië.

Care Upact European Union
European Union
NCDO
hosting by: